Regulamin

Regulamin miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
w Parku Wodnym „MAMUT”

Każda osoba korzystająca z PARKU WODNEGO MAMUT ma obowiązek zapoznania się i stosowania przepisów niniejszego regulaminu.

§ I

 1. Miejsce wykorzystywane do kąpieli otwarte jest codziennie w sezonie wakacyjnym w godzinach 9.00-19.00.
 2. Obowiązuje sygnalizacja flagowa:
  –  BIAŁA               KĄPIEL DOZWOLONA,
  –  CZERWONA    ZAKAZ KĄPIELI,
  –  BRAK FLAGI    BRAK DYŻURU RATOWNICZEGO.
 3. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie parku wodnego wyłącznie pod opieką dorosłego; zasada 1 dorosły – max 2 dzieci.
 4. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu.
 6. Palenie papierosów zabronione na plaży.

§ II

  Osobom korzystającym z miejsca wykorzystywanego do kąpieli nie wolno:

 1. przekraczać stref wyznaczonych do kąpieli,
 2. niszczyć urządzeń i sprzętu,
 3. zakłócać wypoczynku i kąpieli innym osobom, a w szczególności popychać i wrzucać inne osoby do wody,
 4. zanieczyszczać tafli wody oraz plaży,
 5. wprowadzać zwierząt,
 6. wjazdu rowerem na plażę,
 7. rozpalać grilla.

§ III

 1. Osoby korzystające ze sprzętu PARKU WODNEGO MAMUT ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 2. Na kajaki rowerki wodne wchodzimy w kapoku parku wodnego.
 3. Opiekę nad miejscem okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli pełnią ratownicy WOPR.
 4. Rodzice obowiązani są do pilnowania dzieci korzystających z trampolin lub zjeżdżalni (placu zabaw).
 5. Obiekt monitorowany oraz pod nadzorem firmy ochroniarskiej.
 6. Parking nie płatny, niestrzeżony
 7. Skargi, wnioski i uwagi proszę kierować do organizatora tel.: 513159585
 8. Numery telefonów alarmowych::
  • POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
  • STRAŻ POŻARNA – 998
  • POLICJA – 997 12.
  • Numer telefonu ratunkowego – 112

Szanujmy się wzajemnie i dbajmy o czystość – tu  przebywają małe dzieci!