Regulamin_2017

Regulamin miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Parku Wodnym „MAMUT”

Każda osoba korzystająca z parku wodnego mamut ma obowiązek zapoznania się i stosowania przepisów niniejszego regulaminu

§ I

 1. Miejsce wykorzystywane do kąpieli otwarte jest codziennie w sezonie wakacyjnym od godziny 9.00-19.00.
 2. Obowiązuje sygnalizacja flagowa:
  • biała kąpiel dozwolona,
  • czerwona zakaz kąpieli,
  • brak flagi brak dyżuru ratowniczego.
 3. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie parku wodnego wyłącznie pod opieka dorosłego ; zasada 1 dorosły – max 2 dzieci.
 4. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie kąpieliska są zobowiązane podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur.
 5. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu narkotyków lub innych środków odurzających.
 6. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania alkoholu.
 7. Na plaży obowiązuje zakaz palenia papierosów.
 8. Leżakowanie jest dozwolone na terenie całego kąpieliska za wyjątkiem pomostu.

§ II

  Osobom korzystającym z miejsca wykorzystywanego do kąpieli nie wolno:

 1. przekraczać stref wodnych wyznaczonych do kąpieli.
 2. niszczyć urządzeń, znaków, tablic i pomostów.
 3. zakłócać wypoczynku i kąpieli innym osobom, a w szczególności popychać i wrzucać inne osoby do wody.
 4. zanieczyszczać tafli wody oraz plaży.
 5. wprowadzać zwierząt.
 6. wjeżdżać pojazdami mechanicznymi ( w tym rowery) na plażę.
 7.  rozpalać ogniska lub grilla.

§ III

 1.  Osoby korzystające ze sprzętu wodnego ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 2.  Na zabawkę dmuchaną na wodzie wchodzimy w kapoku parku wodnego.
 3.  Opiekę nad miejscem wykorzystywanym do kąpieli pełnią ratownicy.
 4.  Obiekt jest monitorowany oraz pod nadzorem firmy ochroniarskiej.
 5.  Parking niepłatny niestrzeżony.
 6.  Skargi, wnioski i uwagi proszę kierować do organizatora tel.:513159585
 7.  Osoby naruszajcie porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu usuwane będą z terenu kąpieliska, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 8. Numery telefonów alarmowych:
  • POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
  • STRAŻ POŻARNA – 998
  • POLICJA – 997 12.
  • Numer telefonu ratunkowego – 112

Szanujmy się wzajemnie i dbajmy o czystość – tu  przebywają małe dzieci!